logotype

Центр стратегічних досліджень та анализу

громадська организація

agro
SICH

«НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

24.04.2013 11:45

«НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

"Шановні колеги, присутні !

Із часу появи на нашій планеті різних цивілізацій людей, існує і  процес їх безперервних і поступових трансформацій. Цей процес  підкорюється відомим  законам  діалектики Гегеля  та є, по – суті, боротьбою двох протилежностей: спробою домінування кожною із цивілізацій над іншими, та більш повільною, але поступовою їх інтеграцією.

Кризи, як наслідок цієї боротьби, і раніше впливали на темпи і якість розвитку людськості. Але фактом залишається те, що навіть після 10 тисяч років розвитку, відмінність між світоглядами та соціально–економічна нерівність між різними народами на нашій планеті – все ще залишаються  вкрай разючими.

У той же час,  ніколи раніше кризи в розвитку окремих цивілізацій не мали такого глобального характеру, системної залежності народів один від одного, і не ставили на карту питання виживання всієї планети.

Характерним є і те, що  вдосконалення духовних і моральних цінностей окремої людини, в процесі розвитку цивілізацій,- завжди відставали від темпів науково–технічного прогресу.

Науково – технічний прогрес останніх трьох століть призвів до того, що у 21 столітті, мало у чому змінена із часів стародавніх Греції і Риму, внутрішня природа окремої людини зіштовхнулася  із фактом того, що контроль за ресурсною та фінансово – економічною базою планети, від яких залежить життя і доля мільярдів ії населення – усе більше концентруються у руках декількох тисяч найзаможніших та транснаціональних, за змістом їх діяльності, людей  світу.

Людей, які паралельно із фінансово – економічними ресурсами і могутністю, концентрують також  у своїх руках і контроль над глобалізованими засобами масової інформації. Що, надає їм, крім іншого, можливість формування і маніпулювання масовою свідомістю цілих народів.

При чому, справжні внутрішня природа і культура цих нових володарів світу, їх загальнолюдські слабкості і спокуси, як правило закриті від очей інших людей і мало чим відрізняється від володарів світу минулого. Як наприклад, спокуси великими грошима і безмежною владою над людьми.

Але, чому ж глобальні конфлікти між народами, навіть у недалекому минулому, не приводили до катастрофи і до кінця історії людства? Адже дві світові війни уже були попередженням, а фантом третьої – ще досі не зникає?

По – перше, тому що усі попередні конфлікти між народами, на щастя, не мали у своєму розпорядженні зброї масового ураження;

По – друге, тому, що перші плоди науково – технічної революції, пов’язані із такою зброєю з’явилися в країнах з демократичною формую правління.

По – третє, тому, що невдовзі аналог подібної зброї з’явився і у руках колишнього СРСР, зруйнувавши таким чином монополію володіння нею з боку однієї держави.

Останній фактор, на жаль, остається, на мою думку, до цього часу недооціненим.

Хоча, другий фактор відігравав дуже важливу роль, тому що з’явись ця зброя раніше в руках диктаторів, наприклад, фашистської Німеччини – доля людства могла б бути іншою.

Але, фактом залишається і те, що навіть демократія Сполучених Штатах Америки, зразка 1945 року, - не запобігла використанню цієї, нелюдської за суттю зброї,  проти Японії.

З другого боку, саме демократична форма державного управління ввела за правило:

-  розподіл та незалежне функціонування трьох  гілок влади,

- над якими є певний контроль громадянського суспільства,

- де існують, хоча б відносно, незалежні від уряду ЗМІ,

- а також є опозиція, і як наслідок - процес прийняття державних рішень має формально збалансований та об’єктивно більш виважений, ніж у авторитарних режимах, характер.

Демократія принаймні, дала людству можливість виграти час, для ліквідації загрозливого для нього однополярного, у ядерному сенсі, світу.

У подальшому, при біполярному розподілу основних сил планети, під час «холодної війни» – це не залишало шансу навіть яструбам усереднені демократичних урядів Заходу – для спокуси легкої перемоги над супротивником. Саме наявність цих обставин і підтримувала донедавна баланс у світі.

Але, чому у наші дні, навіть сама визначальна, в плані успіху у світовому науково – технічному прогресі, в розробці теорії і практики діючої демократії, євроатлантична цивілізація – має усі ознаки системної кризи?

Чому, наприклад, інші народи Світу – азійські, арабські, африканські, так охоче прагнуть долучитись до плодів євроатлантичного науково – технічного прогресу, і у той же час вкрай вороже ставляться - до силового нав’язування їм євроатлантичних форм демократії?

А тому, що кожний народ і кожна цивілізація мають свій власний історичний шлях, самобутню долю, і право на власну філософію і мораль.

А також - на свій власний шлях до Бога.

Але, давайте визначимося – що собою уявляє та із яких ключових елементів складається євроатлантична цивілізація, до якої беззаперечно належить Україна, і одним із найцінніших плодів розвитку якої,  стала - демократія.

На мою думку, вона ґрунтується на трьох основних компонентах, якщо хочете - на трьох основних китах:

- по – перше, - це на основах культури і філософії стародавньої Греції;

- по – друге, - це на теорії і практиці державотворення і основах правової культури стародавнього Риму;

- і, на кінець, по – третє, - це на основах християнської моралі і релігії.

У подальшому розвиток цієї цивілізації у сучасні форми євроатлантичних демократій важко уявити собі, також, без вирішального впливу на неї епох європейського Ренесансу, Реформації та буржуазних революцій 17 – 19 століть.

В правовому плані – без Магдебурзького права та Громадянського Кодексу Наполеона.

В економічному плані - без еволюційної і мирної трансформації, під жахом прикладу експропріації часів російської революції 1917 року, первинного «хижачого» європейського капіталізму, зразка 19 століття - у сучасні форми соціально орієнтованих ринкових економік, з гнучким державним регулюванням і активною роллю в них середнього класу.

Але, чи не вирішальним, на мою думку, чинником, який стимулював прогрес у появі сучасних форм демократії та сучасних форм ринкової економіки країн Заходу – було те, що він стимулювався, з початку 20 століття, жорстоким змаганням і протистоянням із світовою комуністичною системою. Ціною питання було існування – однієї системи, або іншої.

Саме боротьба цих двох протилежностей спонукала Захід постійно вдосконалювати свою модель економічного і політичного розвитку для забезпечення внутрішньої стабільності і підтримки суспільствами дій своїх урядів - з метою перемоги в економічному, політичному і оборонному змаганні із СРСР.

Розпад СРСР і перемога Заходу в «холодній війні», схоже, зіграв злий жарт із самими переможцями. Він призвів до гальмування процесів вдосконалення форм державного і економічного управління в цих країнах. А також, до спокуси підтримання високих соціальних стандартів життя у своїх країнах – за рахунок інших...

Але,  ж де  місце України, з урахуванням потреб ії національної безпеки -  у цих процесах глобальних трансформацій та кризових явищ у сьогоденному світі?

На мою думку, там, де вона знаходиться у наші дні– у центрі Європи. В загальноєвропейській, євроатлантичній цивілізації, навіть попри те, що вона потерпає у наш час  також серйозну кризу. Перш за все: демографічну та певну кризу моральних цінностей.

За неофіційною статистикою на Земній кулі  залишилось у наші дні - не більше 10 відсотків білої раси.

Стара Європа, можливо, не розуміючи цього сама, потребує у цей час нашої допомоги, не менш, ніж ми потребуємо від неї. Будь-які спроби наших шановних і поважних за віком європейських родичів - спочити на лаврах своїх батьків і пращурів, в якості рантьє їх минулих світових досягнень - є дуже небезпечною ілюзією. Яскравим прикладом цього є економічна криза в Греції, економічні проблеми Італії і Іспанії, а також – соціально - демографічні проблеми Британії, Франції і Німеччини.

Штучно законсервувати третій світ у якості сировинного придатка і дешевої робочої сили, а також кардинально зупинити міграцію з бідніших країн світу у найбагатші – все одне, що спробувати змінити закон земного тяжіння. А, спроби отримання контролю над стратегічними ресурсами під гаслом розповсюдження європейських форм демократії у світі - може викликати зворотну, асиметричну силову реакцію…

Думаю, що настав час перенесення, взагалі, у архіви стереотипів часів «холодної війни». Особливо - про поділ Європи на Захід і Схід.

У наші дні скоріше проглядаються елементи потенційного світового конфлікту не по лінії: Схід – Захід, а, скоріше по лінії: бідний Південь і багата Північ.

Слов’янські народи Європи, як на мою думку, взагалі залишилися останнім резервом євроатлантичної цивілізації - с величезним потенціалом внутрішньої Християнської моралі і щирим бажанням його реалізації, на користь усього Світу.

З чисто прагматичної точки зору – сучасна структура безпеки цієї Цивілізації повинна включати у майбутнєму- простір від Ванкувера до Владивостока.

Причому, без включення в цю структуру у майбутнєму Росії і Туреччини, ця система безпеки , навіть теоретично, буде неповноцінною.

Отже, стратегією забезпечення основ національної безпеки України, в наші дні, може бути тільки одна – побудова розвинутої і діючої форми європейської демократії в країні.

Із ринковою, соціально орієнтованою економікою, потужним середнім класом і розвинутим громадянським суспільством.

Обмеженим державним регулюванням стратегічно важливих галузей промисловості і сільського господарства і збереженням власного оборонного потенціалу.

Тільки це зможе дати нам і сильну державу і сильну економіку, і заможне суспільство.

А головне - щасливих і вільних громадян в нашій державі, здатних і мотивованих на ії захист, у разі небезпеки.

Тому що, без економічної свободи, верховенства права, наявності в країні потужного середнього класу, діючого громадянського суспільства і незалежних гілок влади, які знаходяться під його контролем – немає вільного громадянина держави. А без нього - справжня демократія існувати не може.

Світовий  досвід  глобальних трансформацій беззаперечно свідчить - тільки діюча демократія дає приклади найвищих стандартів якості життя, забезпечення прав і свобод ії громадян та їх безпеки, як всередині держави, так із зовні.

Іншого шляху – у нас просто немає.

А, іще – це історичний шанс для України стати зв’язуючи ланцюгом і донаром, а також, нарешті, активним політичним гравцем у побудові нового безпекового простору від Ванкувера до Владивостока.

Та своїм прикладом - вплинути на наших близьких сусідів.

Тим самим, долучитись до завершення процесу об’єднання Європи і Євроатлантики і зробити свій історичний внесок у продовження мирного і еволюційного процесу взаємопроникнення і поступової інтеграції цивілізацій Світу."

 (Доповідь президента Центру стратегічних досліджень та аналізу ( НДО), Надзвичайного та Повноважного Посла України, доктора технічних наук, професора, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки,  Смешка Ігоря Петровича на 2 Міжнародній науково – практичній конференції «Реструктурізація глобального простору: історичні імперативи та виклики», 18.04.2013р.)


Оцінка 0

Додати коментар

Для того що б залишити коментар, необхідно увійти через соц мережу.

ЗМІ ПРО НАС

1

24.04.2013 12:00

Игорь Смешко: «Смысл жизни — в непрерывности процесса созидания»

img

Газета "ФАКТЫ и комментарии", интервью с Игорем Петровичем Смешко. ...

2

30.01.2013 01:01

Молчание спецслужб по «делу Развозжаева» разрушает веру украинцев в государство

img

Замалчивание руководством СБУ ситуации по «делу Леонида Развожаева» разрушает веру украинских граждан в органы государственной власти собственной страны. ...

3

19.01.2013 01:13

Институты власти забыли, что должны отстаивать интересы большинства граждан страны

img

Государственные институты власти обслуживают интересы правящей политической силы, а не всего гражданского общества. Причина этого — в отсутствии трансформации положений Конституции Украины, как о демократической стране, в конкретные законы ...

4

30.11.2011 00:00

"АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ" И "АМНИСТИЯ ПОЛИТИКОВ" - ВЕЩИ РАЗНЫЕ: ПЕРВАЯ, ВОЗМОЖНО, ОЗДОРОВИТ ЭКОНОМИКУ, ВТОРАЯ - ГУБИТЕЛЬНА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА"

img

Інтерв’ю президента Центру Смешка Ігоря Петровича газеті «Комсомольская правда в Украине». Бывший начальник спецслужбы рассказал "КП" о том, что он считает главной угрозой для безопасности Украины сегодня. ...

5

27.10.2011 23:15

ДЛЯ МЕНЯ ЕЕ ХАРИЗМА — ПРОСТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

img

Інтерв’ю віце-президента Центру Обихода Миколи Сергійовича газеті «Комсомольская правда в Украине» ...

ПОГЛЯД

 • 24.04.2013 11:45

  «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

  Доповідь президента Центру стратегічних досліджень та аналізу ( НДО), Надзвичайного та Повноважного Посла України, доктора технічних наук, професора, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, Смешка Ігоря Петровича на 2 Міжнародній науково – практичній конференції «Реструктурізація глобального простору: історичні імперативи та виклики», 18.04.2013р. ...
 • 31.03.2013 18:01

  Демократія по-українськи.

  Якщо оцінювати нашу демократію не як абстрактний ідеал, а як живу реальність, то стає очевидним, що вона має набір формальних атрибутів, котрі не забезпечили сподівання людей. Їхні права і свободи не вберегли країну від хаотичного розвитку, а більшість народу – від зубожіння. ...
 • 29.03.2013 19:07

  Контрреволюционная ситуация

  Революционная ситуация» в Украине – одна из топ-проблем сегодняшней национальной политической публицистики. Размышлизмами и прогнозами «что? где? когда?» - основные темы множества статей, претендующих на аналитичность, и комментариев, претендующих на актуальность. ...
 • Александр Воронянский
  05.03.2013 13:17

  Идеология государственного строительства в Украине базируется на теории неолиберализма

  Принесение эффективности общественного развития в жертву интересам поддержания status-quo политических элит в долгосрочной перспективе невыгодно и самим элитам, поскольку снижает объем производимых обществом ресурсов, доступных экспроприации в пользу этих элит. ...
 • Владимир Шуваев
  27.02.2013 14:16

  Мажоритарная система: искушение простых решений

  Если Партия регионов внедрит чисто мажоритарную систему выборов, она рискует выиграть бой, но проиграть войну ...

Опитування

Які проблеми є найбільш актуальними для України?

 • корупція;
 • неефективність державного апарату;
 • безробіття;
 • низькі зарплати і пенсії;
 • неконкурентоздатність українських товарів;
 • відсутність національної стратегії
Результати